Exempel på komplext fredsarbete


Komplext fredsarbete i skolan I: Skapa arbetsro

Trenätsteorin växte ursprungligen fram ur en intervju med en pensionerad lågstadielärare utifrån frågan ”Vad gör du för att skapa arbetsro?” Intervjun resulterade i ett strateginät som visar hur läraren tillgodoser ett antal nu-behov och behov-i-futurala behovskedjor.

Komplext fredsarbete i skolan II: Motverka mobbning
Ett mobbningsteams arbete med ett fall kan se ut som i den här filmen som visar ett autentiskt men anonymiserat fall, där problemet löses genom att några elevers behov tillgodoses.

Komplext fredsarbete i skolan III: Skapa positivt klimat i klassrummet
Ett arbetslag samlades för att ta itu med en besvärlig klass i år 7. Tanken var att ”Motverka dåligt mönster”. 

Komplext fredsarbete på högskola: Didaktisk transformation.
I utbildningen av svensklärare kombineras här didaktisk transformation av ämneskunskap med undervisning i ämnesdidaktik och inslag som ska underlätta studierna.

Komplext fredsarbete i yrkesutbildningen
Yrkesutbildning ska tillgodose behov i näringslivet. Här visas i en skiss det behovsnät som en framgångsrik gymnasieskolas Hotell- och Restaurangutbildning haft till grund för sin utbildning.

Komplext fredsarbete i företag
Ett hälsopedagogiskt experiment visar hur en arbetsledares strategiska tänkande kan kretsa omkring inte bara lönsamhet, utan också delaktighet, trygghet och hälsa.