Rutinkartor


Varje organisation har rutiner som ger verksamheten stabilitet. Rutinerna är en viktig del av organisationens kunskap. Men rutinerna bidrar bara till stabilitet och kvalitet om de är kända och används. Vid förändringar, t.ex. när det kommer in nya människor i verksamheten, finns risk för att rutiner inte följs med den följden att organisationen fungerar sämre och verksamheten blir lidande.

Att skapa rutinkartor i Complador är ett sätt att göra rutinerna tydliga och lättillgängliga, och därmed också ett redskap i kvalitetssäkringsarbetet.

Exemplet Rutin ny medlem visar hur en lokalavdelning i en lärarorganisation säkrar att en nyinflyttad medlem tas om hand på lämpligt sätt. Rutin ny medlem är undernät i övernätet Styrelserutiner där övriga rutiner endast är markerade.

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash PlayerExemplet kan studeras närmare i Complador. Sök Rutin och välj:

28865

 Rutin ny medlem

  Ingår i Exemplet styrelserutiner