Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
3ntwiki [2017/07/07 11:51]
berit_cardell
3ntwiki [2017/07/07 12:28]
admin https://3nt.se/
Rad 11: Rad 11:
 Andra forskare har betraktat tillvaron ur andra teoretiska perspektiv och då inte beskrivit den i trenätstermer,​ utan i andra termer. Ett andra syfte med 3ntwiki är att erbjuda ett forum för jämförelser av olika beskrivningar - hur kan ett visst fenomen beskrivas ur trenätsperspektivet?​ Ur andra perspektiv? Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika beskrivningarna?​ Vilka är beskrivningarnas styrkor, deras svagheter? Kan perspektiven utvecklas? Vilka slutsatser kan vi dra utifrån de olika beskrivningarna med tanke på skola, undervisning och lärarutbildning? ​ Andra forskare har betraktat tillvaron ur andra teoretiska perspektiv och då inte beskrivit den i trenätstermer,​ utan i andra termer. Ett andra syfte med 3ntwiki är att erbjuda ett forum för jämförelser av olika beskrivningar - hur kan ett visst fenomen beskrivas ur trenätsperspektivet?​ Ur andra perspektiv? Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika beskrivningarna?​ Vilka är beskrivningarnas styrkor, deras svagheter? Kan perspektiven utvecklas? Vilka slutsatser kan vi dra utifrån de olika beskrivningarna med tanke på skola, undervisning och lärarutbildning? ​
  
-Läs mer om Trenätsteorin på https://​3nt.se/​+Läs mer om [[Trenätsteorin]] på https://​3nt.se/​