Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
3ntwiki [2017/07/07 12:28]
admin https://3nt.se/
3ntwiki [2017/07/07 12:29] (aktuell)
admin [- en mötesplats för Trenätsteorin, iakttagelser och andra teoretiska ansatser]
Rad 11: Rad 11:
 Andra forskare har betraktat tillvaron ur andra teoretiska perspektiv och då inte beskrivit den i trenätstermer,​ utan i andra termer. Ett andra syfte med 3ntwiki är att erbjuda ett forum för jämförelser av olika beskrivningar - hur kan ett visst fenomen beskrivas ur trenätsperspektivet?​ Ur andra perspektiv? Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika beskrivningarna?​ Vilka är beskrivningarnas styrkor, deras svagheter? Kan perspektiven utvecklas? Vilka slutsatser kan vi dra utifrån de olika beskrivningarna med tanke på skola, undervisning och lärarutbildning? ​ Andra forskare har betraktat tillvaron ur andra teoretiska perspektiv och då inte beskrivit den i trenätstermer,​ utan i andra termer. Ett andra syfte med 3ntwiki är att erbjuda ett forum för jämförelser av olika beskrivningar - hur kan ett visst fenomen beskrivas ur trenätsperspektivet?​ Ur andra perspektiv? Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika beskrivningarna?​ Vilka är beskrivningarnas styrkor, deras svagheter? Kan perspektiven utvecklas? Vilka slutsatser kan vi dra utifrån de olika beskrivningarna med tanke på skola, undervisning och lärarutbildning? ​
  
-Läs mer om [[Trenätsteorin]] på https://​3nt.se/​+Läs mer om Trenätsteorin på https://​3nt.se/​