Detta är en gammal version av dokumentet!


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/8/7/2/3nt.se/httpd.www/3ntwiki/inc/parser/handler.php on line 1458 Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4689 in /customers/8/7/2/3nt.se/httpd.www/3ntwiki/inc/parser/lexer.php on line 118
A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

Rent intuitivt anar man att Bergs begrepp __frirum__ rimligen måste vara en motsvarighet till trenätskans __möjlighetsrum__. I följande jämförande analys redovisas först begreppet möjlighetsrum. Därefter analyseras frirum utifrån trenätsperspektivet. Ett möjlighetsrum är en situation, ett system av ledande faktorer (=sådant som kan göra skillnad) som vid en viss tidpunkt ger en viss ordning men också en viss frihet. I denna situation kan det uppstå självorganiseringsprocesser så att det uppstår ny ordning, emergenser. Sett ur trenätsperspektivet är tillvaron systemisk - den består av system och delsystem och därför av en mängd nivåer. En ledande faktor är så självklar för oss att vi inte talar om den: gravitationen. Gravitationen lämnar hela tiden ett avgörande bidrag till ordningen på jorden. Om skola i framtiden kommer att bedrivas i yttre rymden kommer frånvaron av denna ledande faktor att visa sig i svårigheter som vi slipper här på jorden. En annan ledande faktor är Skollagen som genom sina formuleringar är avsedd att göra skillnad på ett grundläggande sätt och alltså utgör ett möjlighetsrum. I detta möjlighetsrum självorganiserar sig genom politiska processer och utredningar läroplaner som i sin tur är system av ledande faktorer - möjlighetsrum - där somligt agerande är möjligt, annat uteslutet; man säger att styrdokumenten ger ramar för verksamheten. Ute på de enskilda skolorna agerar rektor och lärare - de gör skillnad och skapar på så sätt situationer, möjlighetsrum. Innan de har agerat är de fria att inom styrdokumentens ramar agera som de anser lämpligt, men när de väl har agerat och skapat ett möjlighetsrum får detta följder för fortsättningen, dvs. agerande tar ifrån dem viss frihet, det som är gjort kan inte göras ogjort; ur situationer uppstår nya situationer, nya möjlighetsrum. Ett sätt att tala om den framväxande serier av situationer på en skola är att använda ordet historia: rektors och lärares agerande resulterar i skolans historia. GRÄNSER Ett grundläggande redskap i trenätsanalysen är __skillnad__. I Bergs blogg är motsvarande redskap __gräns__ . Han talar i sitt blogginlägg om "gränsernas innehåll" och detta ger ordet gräns en oklar innebörd; jag menar att en gräns inte har något innehåll - en gräns avgränsar innehåll, gränser handlar om skillnader mellan olika innehåll, en gräns är det som skiljer det ena innehållet från det andra. Denna oklarhet vad gäller ordet gräns innebörd för Berg hindrar exakta beskrivningar och låter oss bara få en intuitiv uppfattning om vad han menar när han talar om yttre respektive inre gränser och säger att "de yttre gränserna står för skolan som institution i samhället med dess mångskiftande uppdrag" respektive "de inre gränserna är uttryck för det vardagsarbete som bedrivs av och inom enskilda skolor som organisationer". Med de yttre gränserna tycks han syfta på styrdokument och tilldelade skattemedel och de inre gränserna tycks syfta på rektors och lärares agerande och den framväxande historien. FRIRUM Oklarheten i ordet "gräns" får följder när han definierar __frirum__: Det tillgängliga frirummet utgörs av skillnaden mellan yttre och (inre) gränser. **Diskussion** Bergs definition av frirum kan göras klarare om "gräns" ersätts med "innehåll": det tillgängliga frirummet utgörs av skillnaden mellan innehållet i styrdokumenten och skolans historia.