Vad är informationsteknologi sett ur trenätsperspektivet?

En av de teoretiska grundstenarna i Trenätsteorin är Gregory Batesons definition ”(en bit) information är en skillnad som gör en skillnad”. Utifrån denna grund definieras informationsteknologi som systematisk användning av skillnader som gör skillnad (Cardell 2017 s. 94).

IT bygger på skillnaden mellan elektrisk ström och frånvaron av elektrisk ström, dvs. där är det skillnaden mellan 1 och 0 som gör skillnad.

I tal bygger teknologin på skillnaderna mellan språkljuden och i skrift är det skillnaderna mellan bokstävernas form som gör skillnad.

Informationsteknologin mimik bygger på skillnaderna mellan de olika former som man kan åstadkomma med hjälp av ansiktets muskler.