Referenser

Cardell, G. (2017): Kunskapsteori för lärare. Kunskapsanalys ur trenätsperspektivet. Hallsberg: Complador AB http://bokmaskinen.se/boktorget/biblioteket/kunskapsteori-for-larare/

Cardell, G (2017): Undervisningskonster. Lärares beprövade erfarenheter och en vetenskaplig grund för att tala om dem. http://bokmaskinen.se/boktorget/biblioteket/undervisningskonster/

Colnerud, G. och Granström, K. (1993): Respekt för lärare. Om lärares professionella verktyg – yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm: HLS Förlag

Linderoth, J. (2016): Lärarens återkomst från förvirring till upprättelse. Stockholm: Natur och Kultur

Molander, B. (1993): Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos

Schön, D. A. (1996): The Reflective Practitioner. How professionals think in action. Aldershot: Arena