Rutinkartor

Varje organisation har rutiner som ger verksamheten stabilitet. Rutinerna är en viktig del av organisationens kunskap. Men rutinerna bidrar bara till stabilitet och kvalitet om de är kända och används. Vid förändringar, t.ex. när det kommer in nya människor i verksamheten, finns risk för att rutiner inte följs med den följden att organisationen fungerar sämre och verksamheten blir lidande.

Att skapa rutinkartor i Complador är ett sätt att göra rutinerna tydliga och lättillgängliga, och därmed också ett redskap i kvalitetssäkringsarbetet.

Exemplet Rutin ny medlem visar hur en lokalavdelning i en lärarorganisation säkrar att en nyinflyttad medlem tas om hand på lämpligt sätt. Rutin ny medlem är undernät i övernätet Styrelserutiner där övriga rutiner endast är markerade.

Film om rutiner - ta emot en ny medlem

Välj filformat som stöds i din webbläsare: .mp4 .ogg .webm