Utvärdering


Utvärdering handlar om att jämföra behov, syften och faktiska händelser och tillstånd.
Öppna ditt/ert trenät tre gånger, ett fönster för varje perspektiv.

  • Jämför dokumenterade händelser i orsaksnätet med motsvarande behov i behovsnätet och syfte i strateginätet!
    Blev det som det var tänkt? Uteblev resultat? Uppstod oväntade och kanske oönskade effekter? Avslöjar jämförelsen att det fanns behov du/ni inte hade tänkt på?
  • Jämför syftena i strateginätet med behoven i behovsnätet!
    Fanns det behov som ni inte hade tänkt på att tillgodose?