Vikariestöd


Inför en förestående ledighet kan vikariens arbete förberedas i Complador:

  • Informera om behov som vikarien ska tillgodose (behovsnät)
  • Förklara bakgrunden till vissa arbetsuppgifter – rutiner, åtgärder etc. – som vikarien ska ta ansvar för, så att han/hon förstår sammanhanget och kan utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt (strateginät)
  • Använd orsaksperspektivet och skapa en tillfällestabell för att visa vikarien vilka processer han/hon ska ingå i och bidra till, vem/vilka man ska samverka med vid olika tidpunkter – och varför (jfr rutinkarta!)