Dokumentation av yrkeskunskap

Att organisationer och företag fungerar beror till stor del på medarbetarnas yrkeskunskaper. I många fall bygger yrkeskunskaperna på erfarenheter av arbetet, dvs. medarbetaren är en reflekterande praktiker som utifrån sina erfarenheter på arbetsplatsen kan uträtta sitt arbete på ett allt bättre sätt; man har skaffat sig situerad kunskap, dvs. kunskap om den speciella arbetsplatsen och arbetsuppgiften.

En nyanställd saknar från början denna situerade kunskap, och detta innebär att det finns en risk för att kunskap försvinner ur organisationen/företaget när en erfaren medarbetare lämnar sin plats och ersätts av en oerfaren.

Att nya medarbetare tvingas börja från grunden och skaffa sig sin egen situerade kunskap innebär risk både för en tillfällig svacka i arbetets kvalitet och för stress. Ett sätt att undvika detta är att dokumentera medarbetares yrkeskunskap så att den blir tillgänglig för nykomlingar.

I Compladors databas finns en 60-årig lågstadielärares yrkeskunskap vad gäller läs- och skrivundervisning dokumenterad. Sök Ingegerd och välj 1394/ Ingegerds datorbaserade läs- och skrivundervisning.