Trenätsteorins tre perspektiv och tre nät


Tre nät
(Complador: 9638 Maria Demo 2. Läs Marias uppsats 321 kB.)

Verklighet-vision-åtgärder? Hur är det? Hur vill jag/vi ha det? Vad ska jag/vi göra?

Ett trenät är en helhet av orsaksnät-behovsnät-strateginät. Trenätet kan ses ur de tre perspektiven orsaks-, behovs- och strategiperspektiv. Bilden ovan av ett trenät är hämtat från complador.se.
De gröna fönstren visar orsaksperspektivet: så här ser den här personens arbetssituation ut med gynnsamma friskfaktorer (gröna) och ogynnsamma riskfaktorer (orange).
Fönstret uppe till vänster visar utgångsläget.
Fönstret nere till höger visar situationen/orsaksnätet efter en åtgärd.
Det gula fönstret visar behovsperspektivet – det som behövs för personens ”hälsa/välmående”. Det blå fönstret visar strategiperspektivet – en åtgärd för att motverka stress.

Teori i praktik
UNIVERSITET/
HÖGSKOLA
FORSKNING
uppsatser